Behov for rådgivning?


Vil du vite hvordan våre tjenester kan fungere for akkurat din bedrift?

Legg igjen dine detaljer under, så svarer vi innen kort tid!

Visma.net Payroll – lønn i skyen!

Dersom du allerede har tatt steget opp i skyen med ditt ERP-system, eller vurderer dette, bør du også vurdere å flytte ditt system for lønn opp i skyen. Med Visma.net Payroll vil du få et lønnssystem som tilbyr moderne løsninger innen lønn og HR, og som har skreddersydd funksjonalitet og mobile løsninger for profesjonelle brukere, ansatte og ledere.

 

100 % nettbasert. Visma.net Payroll leverer lønn og HR fullt integrert i nettskyen. Dette gjør at man alltid vil jobbe i siste versjon av løsningen, da lokale oppdateringer ikke lenger er nødvendig. Alt oppdateres i skyen. I tillegg vil lokal installasjon og vedlikehold fjernes, noe som tar bort kostnadene forbundet med dette.

 

Digitalisert og automatisert. En av hovedårsakene til at man bør flytte sine systemer og prosesser opp i skyen, er mulighetene for effektivisering ved at prosessene digitaliseres og automatiseres. Med et lønnssystem i skyen vil du derfor kunne slutte å bruke tid på punching og manuelle skjemaer.

 

Involver alle ansatte. Med Visma.net Payroll kan arbeidsbelastningen forbundet med lønn og HR fordeles på alle ansatte, i stedet for å kun belaste de ansvarlige for lønn og HR. Ved at ansatte selv fikser reiseregninger, utlegg, timeføring og fravær enkelt på mobil og nett, vil de ansvarlige frigjøre tid og trenger kun å godkjenne forespørslene som kommer. Dette enkle og inkluderende systemet bidrar til å øke trivselen og redusere sykefraværet på din arbeidsplass. Man kan si at løsningen i stor grad gir de ansatte tilgang til selvbetjening.

 

Alltid oppdatert. Som nevnt vil siste oppdatering alltid være automatisk installert i Visma.net Payroll. Den automatiske oppdateringen gjør det også ekstremt enkelt å følge lover og regler, nettopp fordi slike føringer alltid ligger i systemet når det må. Satser, lover og regler legges automatisk inn, og i tillegg har Visma.net Payroll automatisert rapportering til det offentlige med full integrasjon mot Altinn.

 

Så hva vil denne løsningen bety for deg, tenker du kanskje. Dette vil selvsagt avhenge av din stilling i bedriften, men det er uten tvil at alle ansatte vil dra nytte av Visma.net Payroll.

 

Er du daglig leder, vil du få muligheten til å gi din bedrift et konkurransefortrinn. Dette blir mulig fordi Visma.net Payroll effektiviserer lønn- og HR-arbeidet på tvers av hele din bedrift. Du sparer tid og kostnader, manuelle prosesser automatiseres og du kan levere et effektivt verktøy til alle dine ansatte.

 

Er du økonomiansvarlig, vil du legge merke til at dette nettbaserte lønnssystemet legger til rette for smart og kostnadsbesparende drift. Løsningen er effektiviserende og fremtidsrettet, og gir automasjon av administrative oppgaver. I tillegg forsvinner kostnadene med drift og oppdateringer, samt at løsningen legger til rette for meget gode integrasjonsmuligheter. Alt i alt vil man få reduserte kostnader.

 

Dersom du er ansvarlig for lønn og HR vil din jobbhverdag bli enklere og mer effektiv med Visma.net Payroll. Du vil få full kontroll, og fornøyde ansatte. Løsningen er fleksibel og brukervennlig, slik at arbeidet lettes, og din tid vil nå gå til avvikshåndtering i stedet for punching.

 

Som ansatt vil du få muligheten til å sjekke din lønnsprofil når som helst. Løsningen er tilgjengelig på nett og mobil, og gjør det enkelt å være ansatt. Utlegg, fravær og timer registreres enkelt der du er, og du får full og god oversikt over dine data.

 

Per i dag er Visma.net Payroll optimal for bedrifter med inntil 15-20 ansatte. Utviklingen av produktet foregår derimot for fullt, og i løpet av høsten vil også større bedrifter kunne dra nytte av denne løsningen. Oppsummert kan man si at dette er en løsning som gir muligheten for å spare mye tid, og som gir bedre kvalitet på data.

 

Vil du vite mer om Visma.net Payroll, eller andre skybaserte løsninger fra Visma? Ta kontakt med en av våre rådgivere:

Ole-Jacob Edvardsen

Sondre Gustafson