Behov for rådgivning?


Vil du vite hvordan våre tjenester kan fungere for akkurat din bedrift?

Legg igjen dine detaljer under, så svarer vi innen kort tid!

Hvilke typer skytjenester finnes, og hvordan fungerer det?

«Skytjenester er bare en forbipasserende greie», tenker du kanskje, eller kanskje du føler at du har tatt et bevisst valg på å ikke ta steget opp i skyen enda. Sannheten er derimot at skyen er kommet for å bli, og sannsynligheten for at du allerede har brukt en eller flere skytjenester over lengre tid er stor. Om du bruker en online-tjeneste for å sende mail, redigere dokumenter, se serier og filmer, høre på musikk, spille spill eller lagre bilder og andre filer, så har du allerede plantet begge beina godt inne i skyverden.

 

Bruk av sky egner seg godt til flere ting. Strømming av musikk og video er kanskje av de mest brukte tjenestene i sky i privatmarkedet. Her er Spotify og Netflix gode eksempler, der man har tilgang til sitt innhold på flere enheter og så å si over alt. I bedriftsmarkedet brukes skytjenester til å kunne lage programmer og tjenester, lagre, sikkerhetskopiere og gjenopprette data, levere programvare «on demand» og analysere data for å kunne se mønstre og spå fremtiden. I tillegg til dette finnes det mange andre bruksområder, som f.eks. å drive nettsteder og blogger.

 

I tillegg til de veldig spesifikke eksemplene over, kan man også beskrive skytjenester mer generelt. Det er da vanlig å dele skytjenester opp i tjenestemodeller, der det først og fremst fokuseres på tre forskjellige typer; programvare som tjeneste, plattform som tjeneste og infrastruktur som tjeneste.

Den første, SaaS (Software as a Service), er en modell for leveranse over et nettverk der du som kunde benytter leverandørens applikasjoner i en nettsky-infrastruktur. Du som kunde vil her ikke ha kontroll over hverken applikasjoner, nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.

Kort fortalt baserer de to andre hovedtypene, PaaS (Platform as a Service) og IaaS (Infrastructure as a Service), seg på litt mer åpne modeller. I PaaS vil man som kunde kunne innføre egne/kjøpte applikasjoner i leverandørens nettsky-infrastruktur og ha kontroll over disse, mens man i IaaS i tillegg vil ha kontroll over servere, operativsystemer og lagringsmuligheter.

 

Av det vi leverer av 100% skytjenester i ConsIT vil det være en slags SaaS-modell, med mulighet for PaaS-struktur, det vil altså være anledning for å benytte tredjepartsløsninger i systemet. Generelt vil det variere hvordan skytjenester fungerer, men ofte tilbyes det en enkel, nettleserbasert løsning som skal være lett å ta i bruk.

 

Ønsker du å vite mer om vårt 100% skybaserte forretningssystem, Visma.net ERP, kan du klikke deg inn her, eller sende en mail til en av våre rådgivere under.

Sondre Gustafson

Ole-Jacob Edvardsen