Behov for rådgivning?


Vil du vite hvordan våre tjenester kan fungere for akkurat din bedrift?

Legg igjen dine detaljer under, så svarer vi innen kort tid!

Doorway utløste skole-jubel

 

Serverparken til Doorway fornyes kontinuerlig, og i den forbindelse donerte vi i forrige uke 107 servere (over 1.000kg) til Sam Eyde videregående skole i Arendal. Disse ble mottatt til stor jubel og skal brukes i undervisningen når den nyoppførte skolen åpner i august.

Doorway er opptatt av at videregående skole utdanner gode fagfolk innen IKT. I juli 2011 tok vi inn vår første IKT lærling, fra IKT driftsfag ved Strømsbu videregående skole. Dette var en så positiv erfaring at vi tar inn en ny lærling i sommer.

Doorway drifter en større datasentral for 350 firmaer nasjonalt og internasjonalt. Serverparken oppdateres kontinuerlig, og det var naturlig for oss at de vel 100 serverne som skulle skiftes denne gang skulle gå til undervisningsformål. Serverne Doorway kjøper i dag koster 40-50.000,- pr stk. Denne eldre typen er noe rimeligere, men dette utstyret ville ha kostet 2 - 2,5 mill i innkjøp.

IKT driftsfag flytter fra Strømsbu til nye Sam Eyde videregående skole fra august. Maskinene vil gi elevene praktisk erfaring med utstyret de skal bruke når de er ferdigutdannet, i stedet for å bare lese om dem.

Les mer om gaven fra Doorway